Ülekannetes kasutatavate pangafondide lühendite loetelu

IBAN Rahvusvaheline pangakonto number
Rahvusvaheline pangakonto number on kordumatu tunnus, mis aitab pankadel töödelda makseid isikult isikule automaatselt. IBAN sisaldab kogu omaniku vajalikku teavet, näiteks pangakonto number, panga - ja haruinfo ning riigi kood. Kuigi SEPA riikide jaoks ei ole kehtestatud ühtset pikkust, ei saa IBAN ületada 34 märki. Enamikul riikidel on siiski erinevad fikseeritud pikkused. Meie validaator tuvastab täpse valideerimise tegemiseks automaatselt IBANi riigi ja pikkuse.
BBAN Panga põhikonto number
BBAN on panga põhikonto numbri jaoks lühike. See tähistab riigikohast pangakontonumbrit. BBAN on IBANi viimane osa, kui seda kasutatakse rahvusvaheliste rahaülekannete puhul. Igal riigil on kindel BBAN-vorming ja pikkus sõltuvalt oma standarditest. Praegu puudub BBANi ühendav ühine EL või muu standard. See on koht, kus IBAN võeti kasutusele, et aidata standardida rahvusvahelisi pangaülekandeid.
BIC Panga tunnuskood
. Panga tunnuskood on rahvusvaheline kood, mida pangad kasutavad finantstehingute puhul. Igal pangal on oma BIC. Nii saabuvad Euroopa ja rahvusvahelised maksekorraldused automaatselt õigesse panka ja filiaali. BIC-koodi nimetatakse ka SWIFT-aadressiks või SWIFT-koodiks. BIC võib olla 8 või 11 märki pikk, sõltuvalt sellest, kas see sisaldab haruteavet.
SEPA Single Euro Payment Area
See ainulaadne euromaksete piirkond loob Euroopa maksevahendite ühtse turu. SEPA eesmärk on tagada, et maksed Euroopas toimuksid sama lihtsalt ja tõhusalt kui ühes riigis.
EKP Euroopa Keskpank
Euroopa Keskpank on eurotsooni keskne pangandusüksus. See vastutab eurovaluuta eest Euroopa Liidus. EKP põhiülesanne seisneb euro ostuvõime ja seega hinnastabiilsuse säilitamises eurotsoonis. Eurotsooni kuuluvad Euroopa Liidu 17 riiki, kes on eurot kasutanud alates 1999. aastast.
FAST Ülemaailmse pankadevahelise finantstelekommunikatsiooni liit
, vt BIC
SCT SEPA kreeditkorraldus
Euroopa Maksenõukogu (vt EPC) võttis SEPA kreeditkorralduse kasutusele 2008. aasta alguses. Seda nimetatakse ka makseskeemiks või ELi pankade vahel raha ülekandmise eeskirjaks. SCT (edaspidi „Euroopa ülekanne” Belgias) peab asendama kogu Euroopa kohalike, nii riigisiseste kui ka piiriüleste eurodega maksesüsteemide valiku.
SDD SEPA otsekorraldus
SEPA otsekorraldus (edaspidi „Euroopa otsekorraldus” Belgias) on makseprotokoll, millega määratletakse eurotsooni pankade vaheliste erimaksete reeglite kogum. SDD Core, nagu iga teine otsekorralduse skeem, põhineb järgmisel kontseptsioonil: „Taotlen raha kelleltki teiselt, oma eelneva heakskiiduga, ja krediteerin seda endale”. Maksjal ja arveldajal peab mõlemal olema SEPA-s asuva makseteenuse pakkuja (PSP) konto.
PSD Makseteenuste direktiiv
Makseteenuste direktiiv on 2007. aastal kasutusele võetud õiguslike regulatsioonide kogumina, mille eesmärgiks on määratleda makseteenused ja makseteenuse pakkujad Euroopa Liidus. Selle peamine eesmärk on hõlbustada ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) arendamist, reguleerida makseasutusi, tagada maksete läbipaistvus ja suurendada konkurentsi.
ACH Automatiseeritud teabevõrgustik
ACH on Ameerika Ühendriikides kasutatav elektrooniliste vahendite ülekandevõrk. Sarnaselt SWIFTile Euroopas pakub ACH krediit - ja deebettehingute pankadevahelist kliiringut. ACH elektrooniline võrk aitab pankadel ja finantseerimisasutustel omavahel teavet vahetada.
CSM Kliirimis - ja arveldusmehhanism
Kliendi - ja arveldusmehhanism on kogum eeskirju, mis reguleerivad kaubanduse läbiviimist. Sellised direktiivid kujutavad endast seda, kuidas makseteenuse pakkujate vahel saadetakse standarditud viisil raha ja sõnumeid.
PE-ACH Üleeuroopaline ACH
A Pan-European Automated Clearing House (PE-ACH) on ACH, mis suudab arveldada SEPA nõuetele vastavaid kreeditkorraldusi ja otsearveldusi kogu eurotsoonis. VIRACH on ka äriplatvorm euro jaemaksevahendite ja põhiliste seotud teenuste osutamiseks, mis koosneb juhtimisreeglitest ja maksetavadest ning mida toetab vajalik tehniline platvorm (id).
EBA Euroopa Pangandusjärelevalve Assotsiatsioon
, mis asutati Pariisis 1985. aastal 18 kommertspanga ja Euroopa Investeerimispanga poolt, on Euroopa makseasutuste majandusfoorum, mille liikmeteks on üle 200 panga ja organisatsiooni. Euro panganduse assotsiatsioon on üks peamisi panustajaid SEPA loomisel ja arendamisel.
EPC Euroopa maksenõukogu
Euroopa panganduse otsustusorgan maksete valdkonnas. See koordineerib kõiki tegevusi, mis peaksid viima SEPA kehtestamiseni.
BACS Pankurite automatiseeritud kliirimissüsteem
BACS on panga automatiseeritud kliirimissüsteemi akronüüm. See on üks Ühendkuningriigi pankadevahelisi ülekandevõimalusi ning seda kasutatakse elektrooniliste tehingute ja ülekannete töötlemiseks. Enamik BACS-süsteemi abil töödeldavatest asjadest on otsekorraldused ja otsetoetused. Otsekorraldus on kontoomaniku käsk oma pangale, mis annab äriühingule õiguse võtta tagasi erinevaid rahasummasid. Otsekorraldusi kasutatakse selleks, et tagada maksete korrapärane, ohutu ja tõhus sooritamine. Need on ühed levinumad finantstehingud maailmas. Otsekrediit on tegelikult otsekorralduse vastand ja seda kasutatakse tavaliselt palkade ülekandmiseks töötajate pangakontole. Kuni viimase ajani oli BACS ka süsteem, mille eesotsas oli üks internetimaksetest ja telefonitsi tehtud maksetest. Küll aga tutvustas seda hiljuti Faster Payments süsteem. Selle põhjuseks on kiirmaksete tõhusus, mis toimib peaaegu silmapilkselt. Veelgi enam, see on võimeline seda tegema igal kellaajal, 365 päeva aastas. BACSi maksed seevastu võtavad töötlemiseks vähemalt 3 pangapäeva. Mõned kontod ei võimalda kasutada kiiremaid makseid, seetõttu tuginevad nad endiselt BACSile.
CHAPS Clearing House Automated Payment System
Nagu arvata võis, on ka CHAPS akronüüm; see tähendab Clearing House Automated Payment System, kuigi sellele viitab harva selle täisnimi. CHAPS on teine süsteem, mida kasutatakse maksete töötlemiseks Ühendkuningriigis. Kuigi igaüks on võimeline kasutama CHAPS-i, on see süsteem, mida ettevõtted kasutavad tavaliselt tehingutes, mis hõlmavad suuri rahasummasid. Chaps-süsteemide kasutamine võtab tavaliselt tasu 25 –30. CHAPS ülekanded toimuvad tavaliselt päeva jooksul ja neid kasutatakse tavaliselt vara ostmisel, kusjuures nõustajad kasutavad süsteemi rahaliste vahendite ülekandmiseks asjaosaliste pangakontode vahel. Seda kasutatakse ka teistes suure väärtusega maksestsenaariumides. Nagu eespool mainitud, kasutatakse kapitali pankadevaheliseks ülekandmiseks CHAPSi; seda kasutatakse selleks mitu korda päevas. Makse sooritamiseks CHAPS-i kaudu peab tavaliselt teie panka külastama koos ID-vormiga, et teie isikut tõendada. Enne CHAPS-makse tegemist tasub kontrollida oma panga kiiremate makseülekannete limiiti. Kiiremaid makseid saab tavaliselt kasutada kuni 100 000-aastaste ülekannete puhul ning see on ühtaegu ka tasuta. See on eriti kohaldatav üksikkasutajatele (erinevalt äriühingutest ja organisatsioonidest).
FPS UK Faster Payments Service
Nagu eespool mainitud, võimaldab Faster Payments teenus üldsusel teha makseid töödeldavate ja ülekantavate rahaliste vahenditega peaaegu silmapilkselt. Üldsus kasutab seda regulaarselt selliste maksete tegemiseks nagu arved, püsikorraldused ja internetiülekanded. Süsteem on töötanud alates 2008. aastast.
C & CC UK Cheque and Credit Clearing
Nagu eespool mainitud, võimaldab Faster Payments teenus üldsusel teha makseid töödeldavate ja ülekantavate rahaliste vahenditega peaaegu kohe. Üldsus kasutab seda regulaarselt selliste maksete tegemiseks nagu arved, püsikorraldused ja internetiülekanded. Süsteem on töötanud alates 2008. aastast.
EFT Elektrooniline fondiülekanne
näitab, kuidas teie ettevõte saab kõik maksed ühenduselt otse teie ettevõtte pangakontole. Kui sa registreerud, tuleb raha sulle otse ja varem kui kunagi varem. EFT on kiire, turvaline ja tähendab, et teie raha kinnitatakse teie pangakontole kiiremini kui siis, kui peate posti ootama, tšeki hoiule andma ja ootama, kuni raha on saadaval.
B2B Ärilt ärile
SCF SEPA kaardiraamistik
SEPA kaardiraamistik sisaldab kõrgetasemelisi põhimõtteid ja eeskirju, mida pangad, skeemid ja muud sidusrühmad rakendavad, võimaldavad Euroopa klientidel kasutada üldotstarbelisi kaarte maksete tegemiseks ja sularaha väljavõtmiseks eurodes kogu SEPA piirkonnas sama hõlpsalt ja mugavalt kui oma kodumaal.
EFTA Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon
ECB-D Euroopa pangandusstandardite komitee